KVKK Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; Normeks Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”); Normeks Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“Normeks Ambalaj” veya “Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Normeks Ambalaj tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Normeks Ambalaj tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Normeks Ambalaj tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini Normeks Ambalaj’ın işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Kişisel verilerin korunması, Normeks Ambalaj’ın önemli öncelikleri arasında olup, Normeks Ambalaj bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir.  

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim H...
Kurumca Alınan İdari ve Teknik Tedbirler
Veri İhlali Bildirim Politikası
Müşteri Aydınlatma Metni
Tedarikçi Aydınlatma Metni
Kişisel Veri Sahibi Talep Formu
Destek Ekibi! — İletişim
Kaydır